Wednesday 20 February 2019

Pilih Sewa atau Beli Kursi Roda

Memilih sewa atau beli kursi roda bergantung keperluan masing-masing. Ada yang memilih sewa lebih baik. Dan ada juga yang memilih beli lebih baik.

Yang membedakannya adalah kepentingannya untuk apa? Jika dipakai untuk keperluan sementara, misalnya: umroh, naik haji, kondangan, menghadiri wisuda, dan keperluan-keperluan yang bersifat tidak lama. Pilihannya jelas sewa saja lebih baik.

Bagaimana dengan pilihan beli ? Kalau rencana atau diperkirakan pemakaiannya akan lama, memang sebaiknya membeli. Supaya tidak direpotkan dengan waktu sewa yang jatuh tempo. 

Beli atau sewa bersifat subjektif. Walaupun dengan alasan di atas, tetap saja yang seharusnya menyewa malah membeli. Tetapi sebaliknya yang semestinya membeli tetap memilih sewa. Alasannya bukan rasional lagi. Perasaan yang memegang peran.

No comments:

Post a Comment